Stages 2023

Beste Fireobservers,

In 2022 hebben we onze activiteiten hernomen sedert de COVID-19 pandemie en hadden we 4 stages gepland naar Memphis, Sacramento, Tucson en Orlando. Jammer genoeg zagen we ons alsnog genoodzaakt om de geplande stage voor Memphis in het voorjaar te annuleren. De overige stages in het najaar kunnen wel nog doorgaan.

Voor 2023 hernemen we in eerste instantie de stage Memphis, Tennessee die in 2020 gepland was en vorig jaar opnieuw niet is kunnen doorgaan. Zoals we ook vorig jaar hebben voorzien voor de hernomen stages krijgen de leden die waren ingeschreven in 2020 als eerste reeds de kans om alsnog aan deze stage deel te nemen.

Verder organiseren we nog 2 bijkomende stages.

Voor de derde keer lopen we stage bij Orange County Fire Authority in Californië, na 2 succesvolle stages in 1998 en 2019.

Als laatste stage voor 2023 organiseren we een stage bij Fresno Fire, eveneens in Californië. Dit korps hebben we eerder bezocht in in 1999, 2004 en 2014.

De inschrijvingsperiode voor deze 3 stages start op heden en loopt tot 30 september. Alle informatie met betrekking tot data, kostprijs en programma vind u terug in de aankondigingen van deze 3 stages.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/blog/2022/09/01/stages-2023/