Leden

Gezien het grote aantal belangstellenden voor onze stages werd een reglement opgesteld. Voortaan zal het invullen der deelnemers volgens onderstaand reglement gebeuren.
De VZW Fire Observers houdt voortaan twee lijsten bij. Deze lijsten vind je ook op deze website en krijgen een maandelijkse update.
Een eerste lijst zijn de leden welke nog nooit aan een stage deelnamen. De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de datum waarop het lidgeld voor het eerst werd betaald en de data waarop het lidmaatschap wordt hernieuwd.
Een tweede lijst zijn de leden welke reeds aan een stage deelnamen. De volgorde op deze lijst wordt in de eerste plaats bepaald door de stage waaraan werd deelgenomen, uiteraard mits jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap.

Alle actieve leden dienen hun lidmaatschap jaarlijks te hernieuwen door middel van betaling van het lidgeld. Dit kan je doen vanaf 1 januari en het lidgeld moet ons bereikt hebben op uiterlijk 31 maart. LET OP, op 1 april updaten we het ledenbestand en als we jouw betaling voor hernieuwing niet ontvangen hebben wordt je naam van de lijst geschrapt.

Mensen die nog geen lid zijn van onze vzw kunnen ten allen tijde van het jaar lid worden, na betaling van het lidgeld. Alle betalingen vanaf 1 september gelden voor een lidmaatschap voor hetzelfde jaar + het daaropvolgende jaar.

Mensen die geen lid meer zijn, wegens niet betaling van het lidmaatschap, maar eerder deelnamen aan een stage, kunnen zich opnieuw lid maken van onze vzw, uiteraard mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. Eénmaal hun betaling ons bereikt heeft, zullen zij op lijst 2 komen te staan (ledenlijst met mensen die ooit deelnamen aan een stage), tussen de laatste en eerstvolgende stage. Alle betalingen die ons vanaf 1 september bereiken zijn geldig voor lidmaatschap in hetzelfde jaar + het daaropvolgende jaar.

Lijst 1    De eerste lijst zijn de leden welke nog nooit aan een stage deelnamen. De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de datum waarop het lidgeld voor het eerst werd betaald.

Lijst 2    Een tweede lijst zijn de leden welke reeds aan een stage deelnamen. De volgorde op deze lijst wordt op de eerste plaats bepaald door de stage waaraan werd deelgenomen en op de tweede plaats alfabetisch.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/leden/