Privacybeleid

De VZW Fire Observers hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u desgevallend op de hoogte te houden van onze activiteit). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VZW Fire Observers, Groenveld 62, 1930 Zaventem, info@fireobservers.org. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VZW Fire Observers, Groenveld 62, 1930 Zaventem, info@fireobservers.org, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
VZW Fire Observers kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GDPR
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden: GDPR, General Data Protection Regulation.

Uw persoonsgegevens zijn voor ons altijd waardevol geweest en wij beschouwen hun bescherming als een prioriteit. Daarom hebben wij ook ons privacybeleid aangepast aan de GDPR.

U kan deze uitvoerig raadplegen in het het document, terug te vinden via deze link.

Sinds 25 mei 2018 is het aangepaste Privacybeleid automatisch van toepassing voor alle personen waarvan Fire Observers vzw persoonsgegevens verwerkt in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/privacybeleid/