Stages 2022

Beste Fireobservers,

In 2020 zagen we ons na het uitbreken van de COVID-19 pandemie genoodzaakt om de geplande stages te annuleren en onze activiteiten tijdelijk stil te zetten.

Voor 2021 werden geen stages gepland. Nu het er naar uitziet dat het normale leven stilaan herleeft werd besloten om de activiteiten terug op te nemen en in 2022 opnieuw stages te plannen.


In eerste instantie hernemen we de drie stages die in 2020 gepland waren (Memphis, Tennessee, Orlando, Florida en Tucson, Arizona). De leden die waren ingeschreven in 2020 kregen als eerste reeds de kans om alsnog aan deze stages deel te nemen en het merendeel herbevestigde dan ook zijn deelname.

Voor een aantal onder hen was dit evenwel geen optie waardoor enkele plaatsen vrij kwamen.

Aanvullend wordt ook een vierde stage gepland naar Sacramento, Californië waar plaats is voor 8 deelnemers.

De inschrijvingsperiode voor deze 4 stages start op heden en loopt tot 30 september. Alle informatie met betrekking tot data, kostprijs en programma vind u terug in de aankondigingen van deze 4 stages.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/blog/2021/09/01/stages-2022/