Bericht aan de leden

Beste Fireobservers,

Vorig jaar zagen we ons ingevolge de Corona pandemie genoodzaakt om alle activiteiten van onze VZW stop te zetten. Alhoewel we na het annuleren van de voorjaarsstage naar Memphis nog hoop hadden voor de stages in  het najaar bleek dit enkele maanden later helaas een ijdele hoop te zijn. De drie stages 2020 werden dan ook geannuleerd en een terugbetaling van de deelnemers werd uitgevoerd. In september evalueerden we de toestand opnieuw en besloten om ook voor 2021 geen stages te plannen. Er was nog teveel onzekerheid over een mogelijke evolutie en het risico om projecten te starten en deze opnieuw te moeten annuleren was te groot. Vandaag de dag is reizen naar de VS nog steeds onmogelijk, doch we hebben er toch hoop in dat weldra dit terug zal kunnen.
Het is onze doelstelling om in 2022 opnieuw stages te laten plaatsvinden. In eerste instantie richten we ons tot de stageplaatsen die voorzien waren in 2020 (Memphis, Orlando en Tucson). Momenteel zijn we in contact om te kijken of we de nodige afspraken kunnen vastleggen. We bekijken ook of de mogelijkheid bestaat om een vierde stage in 2022 te organiseren.
Zoals we vorig jaar reeds hebben bericht zal voor deze bestemmingen de voorrang worden gegeven aan de deelnemers die in 2020 waren ingeschreven. Zij krijgen als eerste de mogelijkheid om zich opnieuw in te schrijven voor dezelfde bestemming. In tweede instantie kunnen zij ook opteren voor één van de andere bestemmingen voor zover daar plaatsen in open blijven. Van zodra er meer concrete gegevens gekend zijn zullen deze personen hiervoor persoonlijk een email ontvangen.
Plaatsen die niet opnieuw ingevuld worden of een eventuele vierde bestemming zullen op de gebruikelijke wijze naar alle leden worden gecommuniceerd begin september 2021. Vanaf dat moment zijn de gebruikelijke regels inzake deelname opnieuw van toepassing. We hopen met zijn allen dat 2023 opnieuw een normaal jaar kan worden.
We kunnen op dit moment ook reeds meegeven dat alle formaliteiten i.v.m. corona (vaccinatiepaspoort, testen, ….) die eventueel van toepassing zullen zijn een verantwoordelijkheid zijn van elke deelnemer zelf.
De lidmaatschapsbijdragen werden zoals eerder aangekondigd voor iedereen met 1 jaar verlengd. Vanaf 2022 zal er opnieuw een bijdrage verschuldigd zijn om lid te blijven. Zoals gebruikelijk zal deze opvraging starten in het najaar 2021 en vervallen de lidmaatschappen per 1 april van het nieuwe jaar.

Namens de VZW
Marc Opstal
Voorzitter

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/blog/2021/06/20/bericht-aan-de-leden/