Evaluatieformulier stage

Beste deelnemer,

Allereerst willen wij jou bedanken voor je deelname aan onze stage.

Om onze dienstverlening en begeleiding te verbeteren, willen we jou vragen om deze tevredenheidsenquete in te vullen. Jouw feedback is voor ons namelijk heel belangrijk en gebruiken wij bij de evaluaties van de stages en de organisatie van nieuwe stages.

We hebben de enquête ingedeeld in verschillende onderdelen die overeenkomen met de onderdelen van de reis. Je wordt gevraagd een beoordeling te geven voor een aantal aspecten en dit aan te duiden met zwak, goed of zeer goed. We vragen je ook vriendelijk je antwoord te willen motiveren indien je zou kiezen voor het antwoord “zwak”. Je kan je motivatie ervan beschrijven in de daarvoor voorziene ruimte.

Alvast bedankt om deze enquête te willen invullen.

De begeleiders,

 
 
 
 
 
 
 
Wat vond je goed aan de stage inzake organisatie? Welke aspecten van de stage vond je het leukst?
Wat vond je minder fijn tijdens de stage? Wat kunnen we verbeteren aan de stage?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/evaluatieformulier/