Mandaatsverkiezingen Raad van Bestuur

Op de bijeenkomst van de Algemene Vergadering dd. 28 januari 2018 vond de verkiezing plaats voor de mandaten van de Raad van Bestuur voor Fire Observers vzw.

Gelet de statuten is de functie van Voorzitter voor het leven en bijgevolg blijft Marc Opstal werkzaam in deze functie.

Voor de bestuursmandaten van Secretaris/Penningmeester en Ondervoorzitter waren er twee kandidaten. Jan Van Cauwenberghe werd verkozen tot Ondervoorzitter. Carl Verstrepen werd herverkozen als Secretaris/Penningmeester. We wensen hen van harte gefeliciteerd en veel succes in hun nieuwe mandaten.

Filip Van Acker bood zijn ontslag aan als Ondervoorzitter en Werkend Lid voor Fire Observers vzw. De Algemene Vergadering aanvaarde zijn ontslag.

Eric De Theije bood zijn ontslag aan als Werkend Lid voor Fire Observers vzw. De Algemene Vergadering aanvaarde zijn ontslag. Het voltallige bestuur wenst Filip en Eric te bedanken voor hun inzet en wenst hen verder alle succes toe voor hun nieuwe uitdagingen in de toekomst.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/blog/2018/01/28/mandaatsverkiezingen-raad-van-bestuur/